Organisatie & Bedrijfsprofiel

Organisatie
Het bestuur NNVO heeft als taak om de visie voor NNVO vast te stellen en de kwaliteit van het bureau NNVO te borgen. Het bestuur bepaalt de strategie van NNVO, ziet toe op een financieel gezonde bedrijfsvoering en stelt de tarieven vast. Met de nieuwe statuten werd naast het Algemene Bestuur NNVO een Dagelijks Bestuur ingesteld.

In het Dagelijks Bestuur hebben zitting:
De heer ir. P. Janssen, directeur VWM van RWS
De heer H. Post, afdelingshoofd Sector Watersysteem bij Waternet


 

In het Algemeen Bestuur hebben zitting:
De heer ir. P. Janssen, directeur VWM van Rijkswaterstaat (voorzitter)
De heer A. Bruijn, havenmeester Groningen Seaports
De heer A. Hiemstra, adviseur  havenmeester Port of Amsterdam
De heer H. Post, afdelingshoofd Sector Watersysteem bij Waternet
De heer C. Duvekot, havenmeester Gemeentelijk Havenbedrijf Den Haag
De heer R.J. Gutteling, manager VTS Port of Rotterdam
De heer J. Hollander, havenmeester Zeeland Seaports
De heer F. Maassen, senior adviseur Scheepvaart Verkeers Centrum van Rijkswaterstaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau NNVO
Mevrouw drs. L.G. Biber-Klever (directeur)
De heer Andreas Keller (hoofd VTSā€opleidingen)
De heer Michel Renique (coördinator Nautische Leerlijnen)
Mevrouw drs. Janneke de Jong (onderwijskundige)
Mevrouw drs. Renée Rijkhoek (onderwijskundige)
De heer Glenn Isena (onderwijskundige)
De heer Peter van Driel (adviseur)
De heer David le Roy (financieel medewerker)
Mevrouw Anneloes Klinge (secretariaat)
Mevrouw Corry de Beer (secretariaat)
Mevrouw Farida Hamidullahkhan (secretariaat)
Mevrouw Simone Bos (secretariaat)
Mevrouw Joyce Kooij (secretariaat)

De Commissie van Certificering en Auditing (CCA) bewaakt het niveau van de opleidingen middels examinering. Deze commissie is onderdeel van NNVO eventueel aangevuld met deskundigen.
De praktische relevantie van de opleidingen die NNVO aanbiedt wordt bewaakt door de Commissie van Deskundigen (CvD). NNVO heeft een Commissie van Deskundigen voor de VTS-opleiding en een Commissie van Deskundigen voor de Nautische Leerlijnen. Deze commissies bestaan uit afgevaardigden van VTS-autoriteiten en Waternet, die de lesstof laten checken door inhoudsdeskundigen.
De borging van de kwaliteit van het afnemen van examens wordt gewaarborgt door de Commissie van Toezicht (CvT). Deze commissie bestaat uit drie leden, zij leggen op een niet aangekondigd moment een bezoek af tijdens een examen.