08.03 INCIDENTMANAGEMENT OVD-W

Organisatie  
Locatie(s)  
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Officieren van dienst
Niveau van de module MBO (4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Eis: 08.02 Basismodule Incidentmanagement OCR
Pre: 02.02 Basismodule Rapporteren
Studiebelastinguren 1 dag theorie en 4 dagen praktijk (excl. intakegesprek) 
Afsluiting module De module wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid
Aantal cursisten 8 -12 personen
Prijs deelnemer Tarief voor 2016 kunt u opvragen via dhr. Renique (010-4090048)
Geplande startdata

Indien u meer informatie wilt over deze cursus dan kunt u een email sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt aandacht gegeven aan de rol en taakinvulling van de officier van dienst (OVD) bij een incident. De officier van dienst moet een incident op afstand en ter plaatse kunnen inschatten, aannemers kunnen aansturen die betrokken zijn bij het oplossen van een klein incident en een rapport van een calamiteit kunnen opmaken en afhandelen. Daarnaast weet de officier van dienst bij een samenwerking met betrokken hulpdiensten wat zijn eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijken zijn en handelt hiernaar. Als laatste wordt in deze module aandacht besteed aan het op correcte wijze vervullen van de rol van de officier van dienst in het COPI.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan officieren van dienst die de eindverantwoordelijkheid nemen bij de organisatie van rampenbestrijding, zodat de organisatie na een incident op een gestructureerde manier plaatsvinden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten. Daarnaast is er uitgebreid de aandacht voor de praktijk waarop wel weer gereflecteerd moet worden (d.m.v. een portfolio).

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

 


Schrijf u nu in »