06.08 COMBINATIEMODULE COMMUNICATIE / PERSOONLIJKE WEERBAARHEID

 

Organisatie C. Braber
Locaties: Diverse locaties beschikbaar
(Indicatieve) studiebelastinguren 3 dagen contacttijd
Aantal cursisten (min/max) Maximaal 12 personen
Geplande cursusdata

 

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets
Prijs per deelnemer Prijs kunt u opvragen bij dhr. Renique (010-4090048)

  

Onderwijsvorm Klassikaal praktisch onderwijs in combinatie met zelfstudie
Doelgroep Nautische medewerkers die te maken kunnen krijgen met conflictsituaties en agressiviteit
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Geen
Soort bewijs Van deze combinatie module ontvangt de kandidaat twee certificaten


Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module worden de basisprincipes van communicatie behandeld (o.a. verbaal- en non-verbaal gedrag). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een professionele uitstraling van de nautisch medewerker. Hoe moet een medewerker zich profileren als vertegenwoordiger van de eigen organisatie? Hoe krijgt een medewerker een klantvriendelijke houding? Dit laatste betreft het voeren van telefoongesprekken op correcte wijze, de communicatie afstemmen op de klant, de belangen van de klant inschatten en daar zo veel mogelijk rekening mee houden.

Naast deze basisprincipes wordt in deze module aandacht besteed aan de persoonlijke weerbaarheid van een nautisch medewerker. De nautisch medewerker leert specifieke kennis en vaardigheden om agressief gedrag te voorkomen, om zichzelf te beschermen als dit desondanks niet lukt en om te alarmeren als de situatie uit hand loopt. Deze module is zeer praktisch van aard en toegespitst op de werksituaties van de nautisch medewerkers.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft de behoefte aan medewerkers die klantvriendelijk en daar waar noodzakelijk de-escalerend kunnen optreden waardoor een prettig en veilig werkklimaat ontstaat.

Studiemateriaal
De nadruk ligt bij deze module op praktische (communicatie)vaardigheden welke geoefend worden. Hierbij staat het voorkomen van agressief gedrag voorop. De cursist ontvangt studiemateriaal welke hij zelf moet doornemen.

Afsluiting module
Als bewijs dat een cursist de module goed heeft volbracht, krijgt hij/zij een certificaat van de desbetreffende module. Om de cursist te toetsen worden verschillende soorten toetsen gebruikt, zoals een praktijkopdracht en een schriftelijke toets. Bij sommige modules, zoals deze module, staat in de modulebeschrijving dat de module af wordt gesloten met een bewijs van deelname. Bij deze afsluiting moeten de cursisten de opdrachten binnen de modules voldoende hebben gemaakt en afgerond. Er wordt dus een actieve houding verwacht van een cursist! Als een cursist niet actief meedoet tijdens de training, dan kan NNVO beslissen om deze cursist geen certificaat te geven.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl
 


Schrijf u nu in »